22 augustus 1980in en om de school3e Jaargang Nr. 0
29 september 1978
24 november 1978
22 december 1978
15 februari 1979
6 april 1979
15 juni 1979
30 november 1979
25 januari 1980
7 maart 1980
18 april 1980
6 juni 1980
22 augustus 1980
  in en om de school
  insider
  interview sandy
  koekoek for president
  morts pour la france
  olympische spelen
  overheid
  studie
  tuinfeest
  van onze econoom
  vergelijk je school
  voetbal 80-81
  wethouder
  yoga
 

Drs J.C.Pijnacker

in en om de school

In het laatste nummer van de vorige cursus heb ik meegedeeld, dat, om verschillende redenen, de heren Tuin, Schaafsma en Kruidhof onze school gingen verlaten. Na het verschijnen is daar nog bijgekomen mevr. Detollenaere, die per 1 augustus benoemd werd aan een Rijksscholengemeenschap te Groningen. Dat zij, als inwoonster van die stad, aan die school, in verband met de winst aan tijd, de voorkeur geeft is alleszins begrijpelijk en ik wens haar daar alle succes toe. Wij verliezen aan haar een bijzonder prettige collega.

Een gevolg van het voorgaande en ook door de toename van het aantal leerlingen was het noodzakelijk te proberen een aantal docenten aan te trekken. Met ingang van deze cursus, of zo spoedig mogelijk daarna in verband met opzegtermijnnen in voorgaande betrekkingen, zullen nevenstaanden aan onze school gaan lesgeven.

Wat in de nieuwe cursus ook verandert is de vacantieregeling, o.a. voorjaarsvacantie en later tijdstip van zomervacantie. Op blz. 28 van het programmaboekje is deze aangegeven. Nog een aanvulling: Op het moment van het drukken was nog niet bekend op welke datum koninginnedag zou vallen. Deze blijft zoals hij was namelijk 30 april. De verlating van de zomervacantie heeft echter wel conesquenties voor leerlingen uit HAVO-4 en Atheneum-5. De examendata in de cursus 1981/1982 worden niet verlaat, zodat voor hen die cursus veertien dagen korter wordt en dus ter voorkoming van tijdnood in HAVO-4 en Atheneum-5 komende cursus meer stof behandeld zal moeten worden.

Verder is het acht ik, nuttig om nog enkele opmerkingen te maken over de behandeling van de boeken. Ieder jaar zijn (is red.) er een aantal leerlingen, die (dat red.) aan 't eind van de cursus bij het inleveren van de boeken een extra bedrag moeten (moet red.) betalen als gevolg van het onzorgvuldig behandelen en daardoor beschadigen van boeken. Aangezien de overgrote meerderheid wel in staat is de boeken netjes te houden, moet dat voor de anderen ook mogelijk zijn. Vergeet niet, dat het netjes houden van de boeken, eigenlijk het eerst verdiende vakantiegeld is. Tot slot hoop ik dat iedereen deze zomer een goede vakantie heeft gehad, fris (velen hebben over water niet te klagen gehad) aan de start verschijnt en de komende, iets langere, cursus tot ieders tevreden-heid tot een goed einde brengt.

Veel succes

De rector van de RSG.

 
drs. J.C. Pijnacker.

Engels:
J.G. Oude Lohuis, Groningen
C. van der Meulen, Groningen

Wiskunde:
B. Dijkstra, Gorredijk
H.J.M. v.d. Meer, Leeuwarden

Nederlands:
Mej. M.S.H. Uencke, Groningen

Gesch./Aardr.:
H. Spanninga, Leeuwarden

Tekenen:
P.R. Dijk, Groningen

Handenarbeid:
B.A. v.d. Geest, Leeuwarden

Economie:
W.J. Boomsma, Harlingen

Concierge:
L.G.J. Stoelwinder, Leeuwarden
Editie 1<<in en om de school>>Pagina 2 / 15
© 2002 www.xsl.nl internet redesign Robbert Hans Baron