22 augustus 1980insider3e Jaargang Nr. 0
29 september 1978
24 november 1978
22 december 1978
15 februari 1979
6 april 1979
15 juni 1979
30 november 1979
25 januari 1980
7 maart 1980
18 april 1980
6 juni 1980
22 augustus 1980
  in en om de school
  insider
  interview sandy
  koekoek for president
  morts pour la france
  olympische spelen
  overheid
  studie
  tuinfeest
  van onze econoom
  vergelijk je school
  voetbal 80-81
  wethouder
  yoga
 

Velen zullen dhr. BOSCH, leraar aan het Gym, kennen als een joviale, tijdens de les iets minder joviale, man. Het punt is nu dat dhr. BOSCH naast een man woont die bekend staat als een Chinareiziger. Deze Chinaman nu heeft zijn huis electronisch laten beveiligen, zodat eventuele dieven geen kans hebben. Of deze maatregelen enige betrekking hebben op de onderlinge verhoudingen tussen de beide buren is natuurlijk nog niet duidelijk.
Hierbij verzuimen we uiteraard niet om je de volgende laster van de hand te doen. Onze fotograaf mocht dhr. BOSCH niet geheel fotograferen. Als dit in verband staat met herkenning door politie dan wordt onze bovenstaande theorie natuurlijk zeer aannemelijk, maar nu doet zich helaas één probleem voor. Zou dit verbod te maken hebben gehad met het feit dat, en nu vertellen we er meteen bij dat dat ons zeer onwaarschijnlijk lijkt in deze tijden van sexuele revolutie, dat de gulp van de broek van dhr. BOSCH open stond en dat hij niet wilde hebben dat dit slordigheidje op de gevoelige plaat vastgelegd werd, dan valt ons betoog in het water.
Maar dat is niet erg als men zwemmen kan.


Dhr. SCHIPPERS, leraar Duits aan de RSG, heeft aangemonsterd bij een knokploeg en wel om de volgende reden. "Ja", zo verklaarde hij gestoken in een zacht leren jasje, "op het moment is het zo dat de leerlingen nergens geen respect meer voor hebben. Dat kraakt maar en dat rotzooit maar an. It ain't gonna work no longer, mannmann!" Afijn, wat er verder van deze goede man terecht moet komen weten wij uiteraard ook niet. Wel informeerde men op het buro van politie ons, dat dhr. SCHIPPERS op dit moment acht agenten, vijf politiewagens en tien telefooncellen op z'n naam heeft staan. Wij adviseren een iedere rechtgeaarde leerling dan ook om onmiddellijk zitting te nemen in de scholierenknokploeg, want dit kan zo niet langer.


Van dhr. PIERON wordt vaak gezegd, dat hij niet al te snel zou zijn. Schijn bedriegt ook deze maal. Dhr. PIEROM is leraar onder andere in filosofie op het Gymnasium. Nu wil ecnter het toeval dat hij niet alleen in uiterlijk verbazingwekkend veel lijkt op de voormalige Kung Fu acteur DAVID CARRADINE. Ook zijn filosofische denkwijze stemt bijzonder veel overeen met de snelle vechtjas. Maar.., alsof dit alles nog niet teveel van het goeie is, wordt er gefluisterd dat dhr. PIERON de vakantie heeft benut om ook lichamelijk even, flitsend, dodelijk en messcherp te worden als de ac- teur.
Wat hiervan de concequenties zijn valt op dit moment nog niet te overzien, maar duidelijk is wel dat in de toekomst niemand hem meer ongestraft zal kunnen beledegen, want we waarschuwen je: hij trapt hard en bij Kung Fu hoeft dit niet boven de gordel.


Op de SSG loopt een leraar met de uiterst afkeurenswaardige naam: paraboolneus. Dnr. VAN DER PLOEG moet hier enorm onder lijden, want alleen hij als wiskundige weet dat hij er helemaal geen heeft! De zwaartekracht trekt alles krom en dus ook de mens en zijn neus. Dientengevolge heeft hij geen paraboolneus, maar een ellipsreukorgaan. Doe dhr. VAN DER PLOEG een plezier en noem hem in het vervolg zoals hij is.


Laatst was onze reporter op weg naar het huis van mej. ROSIER, gymlerares aan de SSG, toen hij reeds een voorgevoel had dat zij onder de douche zou staan.
Hij belde aan en inderdaad: er werd niet opengedaan. Hij besloot eens even discreet een kijkje te gaan nemen achter het huis. Wat hij daar zag bevestigde zijn vermoeden op een dusdanige wijze dat wij deze hier uiteraard niet kunnen beschrijven. Hen feit is echter wel dat hij ons het exacte verhaal niet wilde vertellen en dat hij mej. ROSIER alleen in een enorme badjas op de foto kreeg. In zoverre was zijn missie dus mislukt. Maar ja, in zo'n situatie laat de beste journalist wel eens een steek vallen; er werd ons verteld dat hij ook nog koffie kreeg aangeboden, hetgeen natuurlijk vrij ongebruikelijk is in zo'n situate.


Dhr. WIGGERS DE VRIES is een uiterst leep en sluw figuur. Het venijn zit hem in z'n strafwerkmethoden. Volgens dhr. WIGGERS DE VRIES zelf waarschuwt hij drie keer. Dit is ook correct, maar hierbij is niet vermeld dat de derde keer strafwerk volgt hetgeen menig leerling reeds de das om heeft gedaan. De slachtoffers vallen vooral onder verse brugklassers. Zij komen groen van de lagere school en vallen dan met hum neus in het strafwerk, wat niet bevordelijk voor de gezondheid, wel voor het bankdisconto van de psychiater is.
Zou hieruit geconcludeerd mogen worden dat al de problemen, waar leerlingen later mee te maken krijgen, zoals rugklachten en huiswerkmoeheid door een penknobbel, dan is het duidelijk dat de inspecteur ingeschakeld moet worden, inzake duidelijkheid in het strafwerkprogram. Een zaakje voor de leerlingenraad misschien?


Zoals uiteraard aan niet iedereen bekend is, gaat een der concierges van de RSG met ingaan van dit jaar naar een betere job. Dit laat in deze tijd van personeelsgebrek de RSG met de moeilijke taak een vervanger te vinden. Het leek ons onbillijk, je het laatste nieuwtje op dit gebied te onthouden, namelijk dat de rector een vervanger in de gedaante van de broer van de onlangs overleden filmregisseur ALFRED HITCHCOCK. JAMES HITCHCOCK, zoals deze knaap heet, heeft naar het schijnt dezelfde eigenschappen als zijn wijlen broer. Afijn, hoe het ook zij, van de kant van de leerlingenraad is uiteraard geprotesteerd tegen de te werk stelling van deze man, daar men vreest voor een "RSG-Spookhol", hetgeen niet bevorderlijk voor de prestaties schijnt te zijn.


Dat dhr. SIEMENSMA cultureel aangelegd is, blijkt wel uit het feit dat hij muziek doceert aan de SSG. Daarnaast echter is dhr. SIEMENSMA ook nog fervent filmliefhebber en vanuit dit standpunt is het ook makkelijk te verklaren dat dhr. SIEMENSMA zich het uiterlijk van de hoofdrolspeler uit de film "Papillon" heeft aangemeten om aan opdringerige leerling-fans te ontlopen. Zijn Frans-werkkamp-in-Noord-Afrika-image heeft zeer zeker effect, want naar zijn zeggen heeft nog geen leerling hem deze vakantie herkend. Of dit komt doordat hij er werkelijk luguber uitziet of doordat hij slechts één jaar aan de SSG lesgeeft, laten wij in het midden. Feit is dat hij zijn baard inmiddels weer heeft laten staan. Tja, veel leraren kunnen hun leerlingen niet missen.

 
Bosch


Schippers


Pieron


Rosier


Wiggers


James


Siemensma

Editie 1<<insider>>Pagina 3 / 15
© 2002 www.xsl.nl internet redesign Robbert Hans Baron