22 augustus 1980koekoek for president3e Jaargang Nr. 0
29 september 1978
24 november 1978
22 december 1978
15 februari 1979
6 april 1979
15 juni 1979
30 november 1979
25 januari 1980
7 maart 1980
18 april 1980
6 juni 1980
22 augustus 1980
  in en om de school
  insider
  interview sandy
  koekoek for president
  morts pour la france
  olympische spelen
  overheid
  studie
  tuinfeest
  van onze econoom
  vergelijk je school
  voetbal 80-81
  wethouder
  yoga
 

Boer Hendrik Koekoek is oprichter van het tijdschrift "De Vrije Boer" en kwam in 1963 als voorzitter van de "Boerenpartij" in de Tweede Kamer. Edoch was hij reeds daarvóór al actief geweest als vrije boer tegen zaken als het Landbouwschap.
Met zijn komst in de Tweede Kamer heeft hij een nieuwe dimensie aan het politieke leven toegevoegd en het was dan ook daarom dat we hem in deze moeilijke tijden juist vroegen hoe het wel moest.

Interview:

KOEKOEK FOR PRESIDENT

Magazine: "De Boerenpartij heeft nu één zetel. Wat gaat u doen als volgend jaar na de verkiezingen de Boerenpartij niet meer terug komt?"

Ik hou d'r helemaal geen rekening mee dat de BP niet terugkomt

Koekoek: "Of ik denk dat de Boerenpartij terug komt?"

Magazine: "Nee, wat gaat u doen als dat niet zo is."

Wat of ik dan ga doen?"

"Ja."

Koekoek: "Nou, dat weet ik op 't moment nog niet. Daar heb ik helemaal nog niet over gedacht, want ik hou d'r helemaal geen rekening mee dat de Boerenpartij niet terugkomt."

Magazine: "Oh, dus u bent wel vol vertrouwen dat de kiezers volgend jaar ook nog steeds op u stemmen?"

Koekoek: "Ja, ik zou het jazeker! Helemaal! Want ik zou het heel onverstandig vinden als ze dat niet zouden doen want dan zou niemand meer d'r wezen, die precies aangeeft hoe of ze uit de moeilijkheden kunnen komen. Ze hebben nou tot nu toe weinig om gegeven, maar ze hebben d'r toch iemand die zegt regelmatig, als je nou zo en zo, kijk dan kom je uit de problemen vandaan. En dat vind ik ontzettend belangrijk. Ik dacht dat het onverstandig zou wezen als die kiezers, die mij de vorige keer gekozen hebben, nu op een grote partij zouden kiezen."

Dan trekken ze terwijl ze werken

Magazine: "Ja ehm, nu iets anders, hoe staat u tegenover de werkeloosheid onder de schoolverlaters, terwijl er in Nederland toch vijftigduizend vacatures zijn die niet kunnen worden vervuld?"

Koekoek: "Nou, dat komt omdat ze dus te gemakkelijk een uitkering kunnen krijgen, zodat daar heel veel, de goeien niet tena gesproken, heel veel misbruik van gemaakt wordt en daar is geen enkele controle op. Wanneer, nu is het zo, d'r zijn een aantal werkzoekenden is net zo groot als het aantal wat gevraagd wordt en dat komt de mensen die hebben gemakkelijk een uitkering en die uitkering is dan 80% van wat ze verdiend hebben, maar die 20% die kunnen ze gemakkelijk bijverdienen, de meesten, en d'r wordt nergens geen controle op uitgeoefend. Dat is de reden. Als er controle op uitgeoefend werd en ze zouden ook het bezwaar opheffen van bij wijze van spreken honderd kilometer reizen naar het werk; ik reis ook honderdtien kilometer naar het werk. Nou, daar heb ik nooit geen enkel bezwaar tegen gehad. Kijk, zo kun je de boel oplossen, maar dat doen ze niet, de grote partijen, dan blijven de mensen trekken en de werkgevers zitten zonder werknemers."

Ik reis ook llO km naar 't werk

't Kost allemaal geld

Magazine: "Wat zou er volgens u gedaan moeten worden aan de woningnood die nu toch al heel wat jaren in Nederland heerst?"

Koekoek: "Dan moeten ze de huurwet afschaffen. Als ze de huurwet afschaffen en ze geven het bouwen vrij, dan is de woningnood binnen een jaar opgelost. Maar de huurwet kijk die is van dien aard dat (zij zitten ontzettend met kamernood he) vooral hier bij ons in de buurt, maar dat zijn altijd universiteitssteden, dat is toch zo. Dat komt, de huurwet is zo ingericht dat de huurder heeft al-le zeggenschap en de verhuurder geen enkele en dan gaat de liefhebberij om te verhuren gaat eraf en dan verhuren ze niet meer. En zodoende is er een ontzettende vermindering gekomen van particulier aanbod. Nou, en dan heeft de regering al een hoop flats gebouwd, kost allemaal geld, maar 't is nooit genoeg en als ze de huurwet afschaffen, op dood spoor zetten, bevriezen zou 'k maar zeggen, dan is 't zo opgelost, want dan gaan die mensen weer kamers aanbieden, want dan zeggen ze hoor es, wij kunnen iemand aannemen en als ze ons niet bevalt, kunnen we 'm kwijt. Dat kunnen ze nou niet."

Kijk, het openbaar vervoer dat werkt verkeerd

Magazine: "U heeft verklaard dat er in de Tweede Kamer steeds maar wordt gepraat over bezuinigingen, terwijl het openbaar vervoer door de Tweede Kamer nog steeds gesubsidiëerd wordt. U was het daar niet mee eens, maar wat zou u dan wel willen."

Koekoek: "Ik vind het onredelijk dat diegenen, die niet met het openbaar vervoer gaan, die dus zelf een auto hebben, dat die voor het openbaar vervoer betalen moeten. 't Openbaar vervoer vind ik goed, maar moeten ze zo mee werken; kijk dat openbaar vervoer dat werkt verkeerd. Dat kost veel te veel. D'r rijden hier bussen voor het huis langs, ik zie ze soms wel eens zitten dan zit alleen de chauffeur erin. Kijk en dat kan niet. Dan moet zo'n minister van Verkeer en Waterstaat zeggen: Hoor es, daar hebben we een dienst van twintig minuten, daar moeten we een half uur van maken. Kijk, en dat is de manier, dan kost het minder. En het moet zo wezen dat diegenen die zich laten vervoeren door het openbaar vervoer, dat net zo goed allemaal betalen als iemand die zich laat vervoeren door z'n eigen vervoer. Het is onredelijk, mensen die niet met het openbaar vervoer gaan, daar steeds grotere bedragen voor te laten opbrengen. 't Is nu vijftig procent."

Toen hadden we een minister van economische zaken den Uyl

Magazine: "Dan nu van het openbaer vervoer naar de energie. Wat zou u als mogelijkheid aandragen voor de energie voorziening in de toekomst met het oog op de olieschaarste?"

Koekoek: "Nou, indertijd heb ik ze dat al gezegd, dat is denk ik een jaar of twaalf geleden, toen ze de kolenmijnen wilden sluiten. Toen hadden we een minister van economische zaken meneer den Uyl, toen waren er twee partijen in de Kamer die zeiden: Dat moet je niet doen. Daar was onze partij ook bij. We toen ook al gezegd: dat moet je niet doen. Ja maar, de kolen worden niet lonend. Gas genoeg, dit en dat. En toen heb ik gezegd, dan moet je er goed rekening mee houden, als je de mijnen sluit dat je die mensen 80% uitkering moet geven en dat je ze dus eigenlijk hebt voor 20%. En dan moet je es opnieuw een berekening maken, dan kom je heel anders uit. Maar ze hebben niet naar me geluisterd. Ze hebben de kolenmijnen toch dicht gedaan en als je nou zegt; wat zou de oplossing zijn, dan ja dan zullen ze denk ik weer open moeten, de kolenmijnen. En ook natuurlijk meteen op energie bezuinigen. Niet zoals het nou is, ik heb het meegemaakt, dat we in de Tweede Kamer veertien dagen op reces waren, dat ik veertien dagen later daar een dag ging werken, dat de televisielampen nog brandden."

Magazine: "Twee weken lang?"

Koekoek: "Ja, veertien degen later, ja, verleden jaar gebeurd. Kwam ik veertien dagen later, toen brandden nog de televisielampen allemaal in de zaal. De grote zaal stond veertien dagen leeg. Kijk, je moet ook bezuinigen natuurlijk. Je moet niet ten onrechte energie gebruiken."

Magazine: "Inderdaad. Als nou de kolen en de olie werkelijk opraken, wilt u dan op kernenergie overschakelen of ook laten we zeggen windmolens in Nederland neer zetten. Ziet u wat in alternatieve energie?"

Koekoek: "Nou, windmolens dat vind ik prima, daar kunnen ze direct mee beginnen, dat is ook heel goed natuurlijk, maar kernenergie wil ik pas wanneer ze een oplossing hebben voor het afval. Ik wil wel kernenergie, maar ze hebben geen oplossing op 't moment voor het afval. Ik heb altijd gezegd: Ga daar nou eerst eens aan werken en als je dat gevonden hebt, dan zijn er geen moeilijkheden meer, want het zit 'm in het afval en zolang ze dat hebben en in zee dumpen en dergelijke dingen meer en overal weg zitten te prutsen, blijf ik tegen kernenergie.

 
Editie 1<<koekoek for president>>Pagina 5 / 15
© 2002 www.xsl.nl internet redesign Robbert Hans Baron