22 augustus 1980overheid3e Jaargang Nr. 0
29 september 1978
24 november 1978
22 december 1978
15 februari 1979
6 april 1979
15 juni 1979
30 november 1979
25 januari 1980
7 maart 1980
18 april 1980
6 juni 1980
22 augustus 1980
  in en om de school
  insider
  interview sandy
  koekoek for president
  morts pour la france
  olympische spelen
  overheid
  studie
  tuinfeest
  van onze econoom
  vergelijk je school
  voetbal 80-81
  wethouder
  yoga
 

De overheid die met teveel geld smijt

Zoals zoveel wordt ook de emancipatie van man en vrouw in ons land geburocratiseerd. Voorbeeld: er is in Nederland een staatssecretaris voor emancipatiezaken en er is een commissie voor emancipatiezaken, die hetzčlfde doet.Dit is een duidelijk geval van werkverschaffing en een vorm van vriendjespolitiek.

In de zaak Aantjes werden twee commissies met hetzelfde doel benoemd. In '79 waren honderdveertig commissies aktief! Dat wil zeggen, zij deden iets. Er waren nog een groot aantal andere die nog bezig waren of niets deden.Dat mag duidelijk zijn, want in '78 werden ruim honderd commissies opgeheven. Enkele hiervan waren al vijf jaar niet bijeengekomen. Dit jaar kwam het rapport van de commissie Veldkamp uit; zij hadden tien jaar nodig! Overigens, zouden de leden van in-actieve commissies ook een vergoeding hebben gekregen.

Het gaat niet goed met het Nederlandse bedrijfsleven. Daarom wordt er door de regering steun verstrekt. De meest voorkomende argumenten zijn: behoud van werk en sanering van het bedrijf. Maar is dit wel lonend voor ons allen. In enkele gevallen ongetwijfeld. In andere gevallen en dat zijn er veel meer, niet. Daarom moeten we ons afvragen of het niet goedkoper is om geen steun te geven aan een bedrijf.

OKTO in Winschoten mag een klassiek geval genoemd heten, nu al. Er werd veel geld ingepompt, maar het resultaat is nihil. Van het geld had iedere werknemer ruim tweehonderdduizend jaarlijks kunnen ontvangen gedurende twee jaar. Wie controleert, wie krijgt het geld, wat is de norm?

 
Editie 1<<overheid>>Pagina 8 / 15
© 2002 www.xsl.nl internet redesign Robbert Hans Baron