22 augustus 1980studie3e Jaargang Nr. 0
29 september 1978
24 november 1978
22 december 1978
15 februari 1979
6 april 1979
15 juni 1979
30 november 1979
25 januari 1980
7 maart 1980
18 april 1980
6 juni 1980
22 augustus 1980
  in en om de school
  insider
  interview sandy
  koekoek for president
  morts pour la france
  olympische spelen
  overheid
  studie
  tuinfeest
  van onze econoom
  vergelijk je school
  voetbal 80-81
  wethouder
  yoga
 

Slechts zelden kraait het Verenigd Magazine oproer en zo ook deze maal. Als echter onze democratie op haar grondvesten staat te schudden en wij vrezen voor ons recht op meningsuiting, vereniging en dat soort zaken, willen we nog wel eens uit de band springen. De hierboven genoemde bijna-ramp werd ingeluid door:

EEN EENMALIGE KANS OP TOELATING TOT STUDIE

Enige tijd geleden was het nog op de TV. Dhr. Pais, minister van onderwijs, had een nieuw systeem bedacht voor de diverse studies, waarvoor tot nu toe nog geloot wordt. De betreffende studies zijn: geneeskunde, tandheelkunde en diergeneeskunde. Deze regeling houdt in dat bij de toelating van de studenten voor eenderde deel van de plaatsen wordt gelet op de behaalde cijfers in het schoolonderzoek, het eindexamen en een landelijke toets in twee kernvakken, waarbij een verhouding wordt gehanteerd van één : één : twee.

Op vijf procent na zal de rest van de ter beschikking staande plaatsen worden verdeeld door loting. Deze loting heeft dan ook weer diverse onderverdelingen en regels, waar we niet verder op in zullen gaan.

De vijf procent van het aantal plaatsen is bestemd voor de toepassing van de zo genaamde hardheidsclausule, die dient ter voorkoming van onrechtvaardige uitsluiting van studie-gegadigden. Het is slecnts één keer mogelijk om aan de toelatingsprocedure deel te nemen.

"Ja", zei dhr. Pais in het journaal, "maar je hebt dus drie kansen, hè." Dit lijkt ons een niet geheel juiste redenering, omdat een selectie op cijfers voor veel mensen geen kans is, maar een gegeven. Je kunt immers niet zeggen: "Ah, ik moet tot de studie tandheelkunde toegelaten worden en ik haal dus even op dat vak een negen, zoniet tien."

éénmalig

Voor de lieden die werkelijk goed zijn is er dus geen vuiltje aan de lucht. Zij worden sowieso toegelaten tot de diverse studies. Maar stel je nu voor dat je niet zou worden toegelaten tot de studie waarvoor deze regeling van kracht is. Je hebt dan niet de mogelijkheid volgend jaar het nog eens te proberen, met andere woorden: je kunt geen tandarts worden als je dat wil! Dat is toch wel heel erg jammer en we vragen ons nu af of dit niet in strijd is met het recht op onderwijs dat je hier in Nederland geniet.

parkeerstudie

Aan de andere kant echter is het voor de mensen die echt goed zijn en ook erg gemotiveerd zijn om die studie te volgen, wel erg fijn dat hun plaats nu niet meer wordt ingenomen door iemand die het als een parkeerstudie ziet of door iemand die toch iets moest doen.

Het is echter de vraag of dit voordeel wel opweegt tegen het feit dat sommige mensen gewoon niet knnen worden wat ze zouden willen.

En dat is het nadenken waard.

 
Editie 1<<studie>>Pagina 9 / 15
© 2002 www.xsl.nl internet redesign Robbert Hans Baron