22 augustus 1980tuinfeest3e Jaargang Nr. 0
29 september 1978
24 november 1978
22 december 1978
15 februari 1979
6 april 1979
15 juni 1979
30 november 1979
25 januari 1980
7 maart 1980
18 april 1980
6 juni 1980
22 augustus 1980
  in en om de school
  insider
  interview sandy
  koekoek for president
  morts pour la france
  olympische spelen
  overheid
  studie
  tuinfeest
  van onze econoom
  vergelijk je school
  voetbal 80-81
  wethouder
  yoga
 

Tuinfeest

Laatst werd er een afscheidsfeest georganiseerd ter meerdere gloria van het afscheid van in de eerste plaats dhr. Tuin. Met dit simpele artikeltje, nopen we je een impressie te geven van het geheel, doorspekt met enkele momentopnamen. Eerst kregen wij enkele speaches te horen van dhr. Pijnacker, Schaafsma, Van Kleef, Ferwerda, Sikkema en Ursula Kos. In deze toespraken werd natuurlijk vooral dhr. Tuin geloofd, maar ook dhr. Schaafsma, waarbij moet worden aangetekend dat dhr. Kruidhof vergeten werd, terwijl hij ook afscheid nam. Helaas.

Hierna, of eigenlijk tijdens dit geheel, werd dhr. Schaafsma een trein aangeboden, en bood hij op zijn beurt de school een door hemzelf samengesteld wiskundeboek aan, voor gebruik in de brugklas. Dit ging, zoals zijn reputatie betaamt, gepaard met een vlijmscherp toespraakje.

Nu werden aan dhr. Tuin enkele cadeaus overhandigd die hij glimlacnend in ontvangst nam. Een der cadeaus was een diplomatenkoffertje, naar of hij dit nu nog veel gebruiken zal valt te betwijfelen.

Na dit alles begon, zoals dhr. Van Der Mei, de organisator van het geheel, dit al aangekondigd had, het onofficiele gedeelte van het afscheid. Om te beginnen werd er een stukje Franse kaas van goede kwaliteit aangesneden, echter van het één kwam het ander en van het ander was er genoeg.

Zo werd het een uur of twee, half drie en dhr. Tuin keerde huiswaarts, met de onlogische gedachte om de volgende ochtend weer om acht uur rapporten uit te delen.

Voorwaar een vreemd afscheid voor een ambtenaar.

Meneer Tuin, veel geluk en dat soort dingen.

Lezers, het verbaasd ons niet, dat u verbaasd staat van het feit dat veel leraren de drank met zoveel gemak achteroverslaan. Dit valt echter gemakkelijk te verklaren als men bedenkt dat leraren veel moeten praten en daardoor een groot keelgat hebben. In het geval van nevenstaande onderwijzers, ligt de zaak nog wat anders. Deze lieden schrééuwen namelijk voor de klas en kunnen dus nog veel grotere hoeveelheden op. Oordeelt u echter niet te snel en vooral niet te hard over deze vaak zeer getergde personen. Het zijn slechts foto's en u kunt dus misschien nog verwachten dat ze in het dagelijks leven enkel karnemelk drinken.

Op nevenstaande foto wordt dhr. Tuin het door de sectie Nederlands aangeboden koffertje uitgepakt. Het bewuste diplomatenkoffertje is uitgevoerd in mooi zwaar zwart leer en schijnt het gewicht van vijfendertig kilo paperassen te kunnen bevatten. Dit foudraal werd voorafgegaan door een toespraak door dhr. P.J. Sikkema, aan dhr. Tuin overhandigd. Hierbij deed zich echter één probleem voor: de toespraak was gesteld in het semi Fries-Gronings, hetgeen net zo goed Deens-Noors kon zijn geweest. Maar het onofficiële gedeelte van het afscheid was reeds begonnen dus wat kon het allemaal bommen! Als de feestvreugde op zijn hoogst is, is het cadeau nabij en dan is het ook makkelijk te verklaren dat dhr. Tuin toen ook nog een schilderij van hemzelf kreeg toegeschoven. Het schilderij laat dhr. Tuin in de les zien, iets wat hij veertig jaar lang gedaan heeft. Tellen we hier zijn eigen schooljaren bij op, dan komen we op het uiterst respectabele getal van vijfenveertig jaar!

 

Editie 1<<tuinfeest>>Pagina 10 / 15
© 2002 www.xsl.nl internet redesign Robbert Hans Baron